Vergi Sirküleri 33 : 7166 Sayılı Kanun İle KDV ve ÖTV Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 33 : 7166 Sayılı Kanun İle KDV ve ÖTV Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.02.2019

SİRKÜLER NO : 2019/33
 

7166 SAYILI KANUN İLE KDV VE ÖTV KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 (Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7166 Sayılı Kanun, 22/02/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Kanun ile  KDV ve ÖTV Kanunlarında değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek kitap ve süreli yayın teslimleri KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye %25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiş ve telsiz telefon cihazları için ÖTV oranını belirleme yetkisi alınmıştır.

Yapılan değişiklikle telsiz telefon cihazları için ÖTV Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilerek yetki kullanılmıştır.

 

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

- Diğerleri

 

25

25

25

 

 

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7166 Sayılı Kanun’a  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.