Vergi Sirküleri 29 : İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Ödemeler Üzerinden Stopaj Yapılacaktır

Vergi Sirküleri 29 : İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Ödemeler Üzerinden Stopaj Yapılacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2019

SİRKÜLER NO : 2019/29
 

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖDEMELER ÜZERİNDEN STOPAJ YAPILACAKTIR

 (Kurumlar Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No’lu Tebliğ, 15/02/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına verilen yetki, 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmıştır.

Söz konusu Kararın eki Kararın 1 inci maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Mezkûr Kararın 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın) yapılan ödemeler üzerinden;

- Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca) %15

Türkiye’deki kurumlar vergisi mükellefi kurumlara (Tam Mükellef Kurumlara) yapılacak ödemelerden (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca) %0,

Dar Mükelleflere yapılacak ödemelerden  (Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca) %15

oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

  • 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.
  • Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Kurumlar Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.