Vergi Sirküleri 27 : 2018 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 27 : 2018 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2019

SİRKÜLER NO : 2019/27

2018 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR

 (505 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 02/02/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, VUK 280’inci maddesinin verdiği yetki uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesindeuygulanacak kurları  belirlemektedir.  Yayımlanan Tebliğ  ve Ekinde yer alan tablo ile 31/12/2018 tarihi itibariyle değerlemede kullanılacak kurlar belirlenmiş olup Sirkülerimiz Ekinde yer almaktadır.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2018 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiği unutulmamalıdır.

505 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği  ve Eki tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.