Vergi Sirküleri 26: Dövizli Ortak Cari Hesapların TL’ye Çevrilmesi Gerekmektedir

Vergi Sirküleri 26: Dövizli Ortak Cari Hesapların TL’ye Çevrilmesi Gerekmektedir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/26

DÖVİZLİ ORTAK CARİ HESAPLARIN TL’YE ÇEVRİLMESİ GEREKMEKTEDİR  

Hatırlanacağı üzere 13/9/2018 tarihinde yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelere ilişkin tutarı  döviz veya dövize olarak belirleme yasağı getirilmişti. Karar tarihinden önce yapılmış ve tutarı döviz cinsinden olan sözleşmelerin ise 13.10.2018 tarihine kadar TL’ye çevrilmesi gerekmektedir. Söz konusu karara ilişkin ayrıntılı Tebliğ düzenlemesi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 6/10/2018 tarihinde yapılmıştı.

Söz konusu yasal düzenlemeler değerlendirildiğinde, şirket kayıtlarında yer alan ortaklara borçlar veya ortaklardan alacaklar hesabının da özünde bir  karz akdi (tüketim ödüncü) sözleşmesi olması nedeniyle dövizli yapılamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle  13/10/2018 tarihi itibariyle şirket kayıtlarındaki dövizli  ortaklar cari hesaplarının TL’ye çevrilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile dövizli borç veya alacak olarak dikkate alınmaması gereken bu hesaplar nedeniyle vergi kanunları yönünden de (faiz, KDV matrahı gibi) tenkid edilecek hususlar oluşmaması için düzenlemelere uyum sağlanması önem arzetmektedir.

85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 no’lu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair  2018-32/51 no’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.