Vergi Sirküleri 25: Eğlence Vergisinin Beyan ve Ödemesinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Vergi Sirküleri 25: Eğlence Vergisinin Beyan ve Ödemesinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/25
 

EĞLENCE VERGISININ BEYAN VE ÖDEMESINDE ÖDEME KAYDEDICI CIHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

( 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30/1/2019 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7162 Sayılı Kanun ile Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesine “ödeme kaydedici cihaz kullanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya elektronik belge düzenlenmek suretiyle” ibaresi eklenmiştir.

Böylece, yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilmiştir. Eğlence vergisinin beyan ve ödemesinde sadece ödeme kaydedici cihazlar kullanılması şartına bağlı olarak farklı usul ve esas belirlenebilmesi, e-bilet uygulamasının yaygınlaşması bakımından engel teşkil etmekte ve mükelleflere (özellikle sinema işletmelerine) e-bilet uygulamasına geçilse dahi ödeme kaydedici cihaz alma ve kullanma zorunluluğu getirmekteydi. Yapılan düzenleme ile bu tür sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır.

Değişiklik, 30/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.