Vergi Sirküleri 19: 7161 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 19: 7161 Sayılı Kanun İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/18

 

7161 SAYILI KANUN İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

( 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18/1/2019 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7161 Sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmış olup Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)  Kanununda yapılan değişikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Şalgam suyu ÖTV kapsamından Çıkarılmıştır. Şalgam suyunun ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/ aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların kapsamının dışına çıkarılması  suretiyle, bu malların ÖTV’ye tabi tutulmaması sağlanmıştır.

Değişiklik, 18/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. ÖTV Kanununa eklenen Geçici 8’inci madde ile ÖTV kapsamından çıkarılan ürünlere ilişkin geçiş dönemi uygulaması düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, 7061 sayılı Kanunun 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış diğer içeceklerle birlikte özel tüketim vergisinin kapsamına alınan şalgam suları ve Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler, özel tüketim vergisinin kapsamı dışına çıkarılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile, söz konusu içeceklerin anılan tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı, bu çerçevede özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda yaşanan tereddütler nedeniyle maddenin yürürlüğe giriş  tarihine kadar yapılan işlemler dolayısıyla beyan edilmeyen ve/veya beyan edilip ödenmeyen özel tüketim vergisinin ve özel tüketim vergisine isabet eden katma değer vergisinin aranılmaması sağlanmıştır.

Değişiklik, 18/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.