Vergi Sirküleri 16: 7161 Sayılı Kanun İle Katma Deger Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 16: 7161 Sayılı Kanun İle Katma Deger Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/16

 

7161 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

( 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18/1/2019 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7161 Sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmış olup Katma Değer Vergisi (KDV) kanununda yapılan değişikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerindeki Yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV'den istisna tutulmuştur.

Değişiklik, Kanunun yayım tarihi olan 18/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimleri KDV den istisna tutulmuştur.  KDV kanunun 13 üncü maddesine eklenen (n) bendi ile  yapılan değişiklik 1/2/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Kur Farkları KDV’ye Tabi Olacaktır. KDV kanunun 24 üncü maddesine “matraha dahil olan unsurlar” olarak kur farkları da eklenmiştir. Böylece Yargı kararları ile Maliyenin uygulamaları arasındaki farklılığın giderilmesi amaçlanmıştır.

Değişiklik, Kanunun yayım tarihi olan 18/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı KDV Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır

Değişiklik, Kanunun yayım tarihi olan 18/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5. KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi sağlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

Değişiklik, Kanunun yayım tarihi olan 18/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.