Vergi Sirküleri 119: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına KVK Geçici 9’uncu Madde İle Getirilen Yüksek Oranlar Uygulama Avantajının Süresi 31/12/2022 Tarihine Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 119: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına KVK Geçici 9’uncu Madde İle Getirilen Yüksek Oranlar Uygulama Avantajının Süresi 31/12/2022 Tarihine Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2019

SİRKÜLER NO : 2019/119

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINA KVK GEÇİCİ 9’UNCU MADDE İLE GETİRİLEN YÜKSEK ORANLAR UYGULAMA AVANTAJININ SÜRESİ 31/12/2022 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

(1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30/12/2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Hatırlanacağı üzere 6770 sayılı kanun ile KVK geçici madde 9 da yer alan avantajların süresi daha sonra yayımlanan Kararlar ile uzatılarak 2019 yılında da  (2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi)   yapılan imalat sanayii yatırımları için KVK’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılması sağlanmıştı (bkz. 18/1/2019 Tarih ve 2019/18 No’lu Sirkülerimiz). Yayımlana 1950 Sayılı Karar ile  söz konusu bu avantajların süresi 31/12/2022 tarihine  uzatılmıştır.

Buna göre, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.