Vergi Sirküleri 110: İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2020 Yılı Sınırı 17.300-TL Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 110: İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2020 Yılı Sınırı 17.300-TL Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2019

SİRKÜLER NO : 2019/110
 

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2020 YILI SINIRI

17.300-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 29 Seri No’lu Tebliğ, 27/12/2019 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

 

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden ya da mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2019 yılında geçerli olan 14.100 TL tutarındaki sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak uygulanacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 29 Seri No’lu Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.