Vergi Sirküleri 10 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2019 Yılı Sınırı 14.100-Tl Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 10 : İndirimli Oranda KDV İadesi İçin 2019 Yılı Sınırı 14.100-Tl Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/10

İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2019 YILI SINIRI

14.100-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 22 Seri No’lu Tebliğ, 31/12/2018 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden ya da mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2018 yılında geçerli olan 11.400 TL tutarındaki sınır, 2019 yılı için 14.100 TL olarak uygulanacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair 22 Seri No’lu Tebliğ’e  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş