Vergi Sirküleri 09 : 2019 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi.

Vergi Sirküleri 09 : 2019 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları İle Vergi Tarifesi Belirlendi.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/09

2019 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTIKAL VERGISI İSTİSNA TUTARLARI İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENDİ

( 50  Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i, 31/12/2018 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan Tebliğ uyarınca 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun ilgili maddelerinde  yer alan istisna tutarları %23,73 oranında artırılarak;

• Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

• İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

• Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

olarak dikkate belirlenmiştir.

Diğer yandan aynı Tebliğ ile 1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde hesaplanacak veraset ve intikal vergisi’nde aşağıdaki tarife esas alınacaktır.

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla
İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                            290.000 TL için

1

10

Sonra gelen             700.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen          2.700.000 TL için

7

25

Matrahın              5.190.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

 

50  Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş