Vergi Sirküleri 81 : Muhtasar Beyanname ile Sgk Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelenmistir.

Vergi Sirküleri 81 : Muhtasar Beyanname ile Sgk Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulaması Ertelenmistir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/81
 

MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK PRİM BİLDİRGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI ERTELENMİŞTİR

(Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No’lu Tebliğ, 21/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin uygulama başlangıç süreleri pilot uygulama ili dışındaki diğer tüm illerdeki mükellefler için 1/1/2018 tarihi olarak belirlenmişti. Söz konusu uygulama için duyurumuz 20/02/2017 tarih ve 2017/20 Sayılı Sirkülerimiz ile yapılmıştı.

Yayımlanan 3 No’lu Tebliğ ile uygulamaya geçiş süreleri;

  • Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren,
  • Diğer illerdeki tüm mükellefler için ise 1/7/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere ertelenmiştir.

NOT: Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin uygulama 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamıştı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş