Vergi Sirküleri 77 : Vergi Usul Kanunu’na Göre Yapılacak Tebligatlardaki Değişiklikleri Açıklayan Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 77 : Vergi Usul Kanunu’na Göre Yapılacak Tebligatlardaki Değişiklikleri Açıklayan Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 18.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/77
 

VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

( 485 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 7061 sayılı Kanunun ile yapılan düzenlemeyle Vergi Usul Kanunu’nun madde 101-Bilinen Adresler, madde 102-Tebliğ evrakının teslimi, madde 103-Tebliğin ilanla yapılacağı haller, maddelerinde değişikliğe gidilerek mükellefin bilinen adreslerine adres kayıt sisteminde(MERNİS) bulunan yerleşim yeri adresi de eklenmiştir.

1/1/2018 tarihinden itibaren yapılacak tebliğlerde uygulanmak üzere yapılan değişiklikler özet olarak şöyledir:

1. Mükellefin bilinen adreslerine MERNİS adresi dahil edildiğinden mükellefler artık vergi dairesine yerleşim yeri adresi bildirimi yapmayacaklardır.

2. 1/1/2018 tarihinden itibaren yapılacak tebliğlerde öncelikle aşağıda yer alan işyeri adreslerine tebligat yapılacaktır:

- Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adres,

- Adres değişikliğinde bildirilen adres,

- Yoklama fişinde yer alan adres,

- İlgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen

adres.

3. Yukarıda sıralan bilinen adresinde bulunamayanlara tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin MERNİS adresinde yapılacaktır.

 

4. Muhatabın MERNİS adresine tebliğe çıkılması: tebliğ yapılacak kişinin bilinen işyeri adresinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) ya da muhatabın bilinen işyeri adresinin olmaması durumlarında, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebligata çıkılır ve tebliğ bu adreste yapılır.

 

4.1. Birinci Tebliğ’de mükellefin MERNİS adresinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilir.

 

4.2. İkinci Tebliğ, tebliği çıkaran merci tarafından olayın özelliğine göre (zamanaşımı vs.) tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden yapılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakına, MERNİS adresine ikinci defa çıkıldığına ilişkin ibare konulur. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası (pusula) kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

Yayımlanan Genel Tebliğ’de ayrıca ilanen tebliğ usulü ve diğer hususlar açıklanmıştır.

485 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş