Vergi Sirküleri 73 : Yayımlanan 15 No’lu Tebliğ İle Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 73 : Yayımlanan 15 No’lu Tebliğ İle Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 05.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/73
 

YAYIMLANAN 15 NO’LU TEBLİĞ İLE KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 No’lu Tebliğ, 05/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

 

1. Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) Hizmet İhracı istisnasına ilişkin “İstasnanın Tevsiki ve Beyanı” bölümüne ekleme yapılarak, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’sinin, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilmesi imkanı getirilmiştir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilecektir. Tebliğde ayrıca konuya ilişkin örnekler verilmiştir.

 

2. Genel Uygulama Tebliğinin “Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafına yapılan ilave ile “Adalet Bakanlığı,” na yapılacak ilgili teslimler de istisna kapsamına alınarak Adalet Bakanlığı da “Ulusal Güvenlik Kuruluşları” arasına alınmıştır.

 

3. Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) “Vergi İnceleme Raporu ile İade” bölümünün beşinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “mahsuben iadesi” ibaresi, “mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç)” şeklinde değiştirilerek bu kapsamdaki iadelerin vergi incemesi olmaksızın yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu değişiklikle birlikte söz konusu beşinci fıkra aşağıdaki gibi olmuştur:

“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş