Vergi Sirküleri 59 : Torba Kanun Tasarısı İle Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Ve Veraset İntikal Vergisi Kanununlarında Yapılacak Degişiklikler

Vergi Sirküleri 59 : Torba Kanun Tasarısı İle Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Ve Veraset İntikal Vergisi Kanununlarında Yapılacak Degişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017

SİRKÜLER NO : 2017/59
 

TORBA KANUN TASARISI İLE EMLAK VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE VERASET İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

(Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27/9/2017Tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir.)

TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısı ile bir çok vergi kanununda da değişikler öngörülmektedir. Bilindiği üzere Tasarı TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürülüğe girecek olup Yayımlandığında ayrıca duyuru Sirkülerimiz yapılacaktır.Söz konusu Tasarı kapsamında Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar ve Veraset İntikal Vergisi Kanunlarında öngörülen değişikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1.EMLAK VERGİ ARTIŞI SINIRLANDIRILMIŞTIR: Emlak vergisi Kanununa eklenen geçici 23’üncü madde eklemek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sini geçmemesi sağlanmaktadır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması amaçlanmaktadır.

Aynca, emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerlerin dikkate alınacağı açıklanmaktadır.

2.DAMGA VERGİSİNDE BAKANLAR KURULUNU YETKİSİ GENİŞLETİLMİŞTİR: Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30’uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibanyla birlikte veya ayn ayn kullanılmasına imkân sağlanmaktadır.Damga vergisi kanunun mükerer Madde 30’da yer alan maktu ve nispi vergileri belirleme yatkisi genişletilmiştir. Bakanlar Kurulu maktu vergileri 10 katına kadar artırmaya, nispi vergileri %100 üne kadar artırmaya; uygulanmakta olan vergileri maktu vergilerde yarısına kadar indirmeye, nispi vergilerde sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

3.DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNUNDA YENİ İSTİSNA DÜZENLENMİŞTİR: Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda değişiklik yapılmış ve yeni fıkra eklenerek kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanacaktır. Yine aynı şekilde Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışına ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon teminini desteklemek için Harçlar Kanununun 123’üncü maddesine eklenen fıkra ile harç istisnası da getirilmiştir.

4.YARIŞMA VE ÇEKİLİŞ İKRAMİYELERİNDEKİ %10 OLAN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANI %20’YE ÇIKARILMIŞTIR: Veraset İntikal Vergisi Kanunu madde 16 yapılan değişiklikle; şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının %20 olarak uygulanmasıöngörülmüştür.

Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş