Vergi Sirküleri 56 : Torba Kanun Tasarısı İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

Vergi Sirküleri 56 : Torba Kanun Tasarısı İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017

SİRKÜLER NO : 2017/56
 
 

TORBA Kanun Tasarısı İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’Nda YAPILACAK DEĞİŞİKLER

(Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27/9/2017Tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir.)

TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısı ile bir çok vergi kanununda da değişikler öngörülmektedir. Bilindiği üzere Tasarı TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürülüğe girecek olup Yayımlandığında ayrıca duyuru Sirkülerimiz yapılacaktır.Söz konusu Tasarı kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörülen değişikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. KOOPERATİFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REJİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR: KVK Madde 4/k bendinde yapılan değişiklikle Kooperatiflerin vergilendirilme rejiminde değişiklik yapılmak suretiyle ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması öngörülmüş olup sadece ortak dışı işlemlerden vergi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

2. TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI %75’TEN %50’YE DÜŞÜRÜLECEKTİR: KVK Madde 5/1-e de öngörülen değişikle, kurumların 2 tam yılı doldurmuş taşınmazlarından elde edilen satış kazancı istisnası %75’den %50 ye düşürülecektir. İştirak hissesi satış kazancı istisnası oranında ise değişiklik öngörülmemiş olup %75 olarak kalmıştır. Değişiklik 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.Yine aynı şekilde KVK Madde 5/1-f de yer alan Bankalara borçları nedeniyle sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık devrine ilişkin istisna maddesinde de değişiklik yapılmış ve borçlarından dolayı devredilen taşınmaz satış kazancı istisnası oranı da %75’den %50’ye düşülmüştür. Diğer satışlardan doğan kazanç istisnası ise yine %75 olarak uygulanabilecektir. Ayrıca KVK Madde 5/1-f bendinde yapılan değişikle eskiden sadece “Bankalara borçları” ibaresi yer alırken, bu ibare genişlerek “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları” şeklini alarak istisnanın kapsamının genişletilmesi öngörülmüştür.

Değişiklik 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

3. FİNANSAL ŞİRKETLERİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI %22’YE YÜKSELTİLMİŞTİR: Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluştarı, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançtarı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi oranı %22’ye çıkarılması öngörülmüştür. Uygulama 1/1/2018 den sonra verilecek beyannamelerdeki kazançlara uygulanacaktır.

4. %100 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI 2018’DE DE DEVAM EDECEKTİR: KVK Geçici Madde 9 ile yapılan düzenleme ile 2017 yatırım harcamaları için getirşmiş bulunan %100 İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasının 2018 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.

5. ÖZEL KARŞILIKLARIN GİDER KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu’nun 16. maddesinde yapılan değişikle, bu şirketlerce ayrılan özel karşılıkların tamamının KV matrahı tespitinde gider olarak indiriminin kabul edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş