Vergi Sirküleri 53 : Bazı Menkul Sermaye İradlarına İlişkin Stopaj Oranlarının Yeniden Belirlendiği Karar Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 53 : Bazı Menkul Sermaye İradlarına İlişkin Stopaj Oranlarının Yeniden Belirlendiği Karar Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.09.2017

SİRKÜLER NO : 2017/53

BAZI MENKUL SERMAYE İRADLARINA İLİŞKİN STOPAJ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENDİĞİ KARAR yayımlanmıştır

 

1) 2006/10731 Sayılı BKK’nın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu bend 2006/10731 Sayılı BKK’da değişmeden önce “1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0,” şeklinde olup değişiklikle %0 stopaja tabi olan kazançlar genişletilmiş ve altına dayalı senetler ile sertifikalardan elde edilen kazançlar da bu stopaj nispetine dahil edilmştir.

“ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbulda işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10.”

 

2) 2006/10731 Sayılı BKK’nın 1. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Söz konusu bend 2006/10731 Sayılı BKK’da değişmeden önce “ ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran % 10.” şeklinde olup değişiklikle ilk maddede yapılan değişikliğe uygun olarak %0 stopaja tabi olan kazançlar sayılmış, özellikle altına dayalı senetler ile sertifikalardan elde edilen kazançlar da %0 stopaj nispetine dahil edilmiştir. Diğer kazançlar için oran yine %10 olarak dikkate alınacaktır.

2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş