Vergi Sirküleri 46 :ÖTV (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Uygulanan Diplomatik İstisna Kapsamı Genişletilmiştir.

Vergi Sirküleri 46 :ÖTV (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Uygulanan Diplomatik İstisna Kapsamı Genişletilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2017

SİRKÜLER NO : 2017/46
 

ÖTV (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN UYGULANAN DİPLOMATİK İSTİSNA KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

(Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’lu Tebliği, 24/06/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar (benzin, motorin, LPG, vb) için uygulanan Diplomatik İstisna kapsamı genişletilmiştir. Bu bağlamda ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliği’nin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün “İstisnanın Kapsamı” başlıklı (B/1.) alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların,

•Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

•Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde

kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.”

Aynı Genel Uygulama Tebliği’nin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün “İstisnadan Yararlanabilecekler” başlıklı (B/2.) alt bölümü de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diplomatik istisnadan,

•Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları,

•Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları,

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yönetici kadrolarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları

yararlanabilir.

Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.”

Yapılan değişiklikle istisna uygulaması kapsamında “Standart Yakıt Deposu” da ayrıntılı tanımlanmıştır.

Tebliğ ile yapılan bu düzenlemeler 24/06/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’lu Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş