Vergi Sirküleri 45 : KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubu Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yapılabilecektir.

Vergi Sirküleri 45 : KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubu Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre Yapılabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.06.2017

SİRKÜLER NO : 2017/45
 
KDV İADE ALACAĞININ ÖTV BORÇLARINA MAHSUBU VERGİ İNCELEME RAPORU SONUCUNA GÖRE YAPILABİLECEKTİR

(13 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği, 22/06/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilerek, KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunun vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılması düzenlenmiştir.

Tebliğin 1’inci maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafına 4/10/2016 tarihinde yayımlanan 7 Seri No’lu KDV Tebliği ile eklenen “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan sonra KDV iade alacaklarının, vergi dairesine olan ÖTV borçlarına veya ithalde ödenmesi gereken ÖTV’ye mahsup imkanı yeniden getirilmiştir. Ancak bu mahsup imkanı Tebliğin 2’nci maddesiyle yapılan değişiklike vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılabilecektir.

Yapılan değişiklikle; KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın vergi inceleme raporuna bağlanmıştır. Buna göre mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilecektir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

Tebliğ ile yapılan bu düzenlemeler 22/06/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış bu kapsamdaki iade talepleri de vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

13 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş