Vergi Sirküleri 43 : 7020 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin 1 Seri No’lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 43 : 7020 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin 1 Seri No’lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 05.06.2017

SİRKÜLER NO : 2017/43

 

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN 1 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu Genel

Tebliği, 03/06/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere yayımlanan 7020 Sayılı Kanun ile başta vergi ve SGK prim alacakları olmak üzere kamuya ait bir kısım alacakların yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.

Yayımlanan Genel Tebliğ ile 7020 sayılı kanun kapsamında getirilen;

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ ile;

  • Kanunun yayım tarihi olan 27/5/2017 tarihi itibariyle alacağın kesinleşmesine,
  • Dava aşamasında olan alacağın hangi durumlarda kesinleşmiş kabul edileceğine,
  • Kapsama giren idari para cezalarına,
  • İl özel idarelerince ve Belediyelerce takip edilen alacakların kapsamına,
  • Kapsama giren alacalar için başvuru süresi ve şekline,

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve konular örneklerle açıklanmıştır. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en son 30.06.2017 tarihine kadar ( bu tarih dahil) borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak yapmaları gerektiği belirtilerek, Tebliğ ekinde başvuru için gerekli belgelere de yer verilmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair 7020 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş