Vergi Sirküleri 33 : Çiftçilerin Toptancı Hallerinde Yaptığı Satışlara İlişkin Tahsilat Ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamından Çıkarılmıştır

Vergi Sirküleri 33 : Çiftçilerin Toptancı Hallerinde Yaptığı Satışlara İlişkin Tahsilat Ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamından Çıkarılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2017

SİRKÜLER NO : 2017/33 

ÇİFTÇİLERİN TOPTANCI HALLERİNDE YAPTIĞI SATIŞLARA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELER TEVSİK ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞTIR

(Vergi Usul Kanunu 479 Sıra No’lu Genel Tebliği, 01/04/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan VUK Tebliği ile birlikte tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin olan VUK 459 Seri No’lu Genel Tebliğ’de değişiklik yapılarak, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin toptancı hallerinde yaptıkları satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır. Yayımlanan Tebliğ ile VUK 459 Seri no’lu Genel Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. Eklenen bent aşağıdaki gibidir:

“g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

<span "="">Vergi Usul Kanunu 479 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş