Vergi Sirküleri 29 : İnşaat Sektörünü Desteklemek Amacıyla Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve Kkdf Oranlarında İndirime Gidilmiştir.

Vergi Sirküleri 29 : İnşaat Sektörünü Desteklemek Amacıyla Damga Vergisi, Tapu Harcı Ve Kkdf Oranlarında İndirime Gidilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/29

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA DAMGA VERGİSİ, TAPU HARCI VE KKDF ORANLARINDA İNDİRİME GİDİLMİŞTİR.

(2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/03/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile özet olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

  1. Bazı Sözleşme Türlerinde Damga Vergisi Sıfırlanmıştır:

Hatırlanacağı üzere 6824 Sayılı Kanun ile İnşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri damga verginde tanımlanarak ekli (1) sayılı listeye eklenmişti. Konuya ilişkin duyurumuz 08/03/2017 Tarih ve 2017/27 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bugün yayımlanan BKK ile damga vergisi listesine eklenen bu yeni sözleşme türleri için Damga Vergisi oranı sıfırlanmıştır. Damga Vergisi sıfırlana sözleşme türleri aşağıdaki gibidir:

Sözleşme türü

Damga Vergisi Oranı (%)

"14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

0

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

0

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

0

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

0

 
  1. Bazı Gayrimenkullerin Tapuda Satış Yoluyla Devri İşlemindeki Tapu Harcı Binde 15’e İndirilmiştir:

Yine aynı şekilde 6824 sayılı Kanun’un ile Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "1-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünde yapılan düzenleme ile Tapu harcı oranlarının sınıflara ayrılarak belirlenebilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti. Bu yetki çerçevesinde yayımlanan BKK ile Harçlar Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, sadece konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” e düşürülmüştür. Dolayısı ile söz konusu fıkra kapsamındaki diğer işlemlerde tapu harcı yine binde 20 olarak uygulanacağı unutulmamalıdır.

  1. Yurt Dışından Sağlanan Türk Lirası Kredilerde KKDF Oranı Düşürülmüştür.

Bilindiği üzere, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF oranı %3 olarak uygulanmaktaydı.

Yayımlanan BKK ile bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fıduciary işlemler hariç) KKDF oranı; ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), ortalama vadesi 1 yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak belirlenmiştir.

2017/9973 Sayılı BKK, 15/03/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş