Vergi Sirküleri 2017/24 : Belirli Kurumlara Olan Döviz Borçlarının Yurtiçi Ödemelerinin Türk Lirası Sabit Kurdan Yapılabilmesine İliskin Hatırlatma

Vergi Sirküleri 2017/24 : Belirli Kurumlara Olan Döviz Borçlarının Yurtiçi Ödemelerinin Türk Lirası Sabit Kurdan Yapılabilmesine İliskin Hatırlatma

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/24
 

BELİRLİ KURUMLARA OLAN DÖVİZ BORÇLARININ YURTİÇİ ÖDEMELERİNİN TÜRK LİRASI SABİT KURDAN YAPILABİLMESİNE İLİŞKİN HATIRLATMA

 (Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 683 No’lu Kanun Hükmünde Kararname,   23/01/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan KHK’nın 6’ncı maddesiyle; aşağıda yazılı kurum ve kuruluşlara niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan borçlular bu borçlarını, talep etmeleri halinde 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak ödeyebilecekleridir.

Kapsama alınan kurum ve kuruluşlar şunlardır:

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

-233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar,

 -4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar,

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar.

Buna göre, yukarıda sayılı kurum ve kuruluşlara döviz borcu olanlar talep etmeleri halinde bu döviz borçlarını 2/1/2017 tarihli TCMB döviz alış kurundan sabitleyerek  31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak ödeyebileceklerdir.

Söz konusu KHK sonrasında  TCMB aşağıdaki duyuruyu yaparak; 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanımıştır. Yine bu işlemlerde TCMB’nin  2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır.

Diğer taraftan unutulmamalıdır ki, kur sabitleme imkanından yaralanan mükellefler, bu borçlarını dönem sonlarında değerlerken sabitlemiş oldukları kurlar (2/1/2017 TCMB kurları) üzerinden değerleyerek resmi defter kayıtlarına almaları gerekecektir.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında 683 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’ye ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2017-11 sayılı Basın Duyurusu’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş