Vergi Sirküleri 2017/21: Yeni Tesvikler İçeren Yatırım Tesvik Kararı Yayımlanmıstır

Vergi Sirküleri 2017/21: Yeni Tesvikler İçeren Yatırım Tesvik Kararı Yayımlanmıstır

 VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 23.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/21
 

YENİ TEŞVİKLER İÇEREN YATIRIM TEŞVİK KARARI YAYIMLANMIŞTIR 
 (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/9917 Sayılı Karar, 22/02/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklikler yapılarak yatırım teşvikleri genişletilmiştir. Özet olarak yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1. KDV istisnası kapsamına alınan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları 2012/3305 sayılı yatırım teşvik kararına dahil edilmiştir.

2. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4’üncü ve 5’inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6’ncı bölge destekleri sağlanması imkanı getirilmiştir.

3. İplik, dokuma ve apreleme konularında entegre yatırımlar ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı yatırım teşvik kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezlerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmadan bölgesel  desteklerden yararlanabilecektir.

4. Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçalarına yönelik yatırımlar  1., 2., 3. bölgelerde icra edilse bile 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecektir.

5. 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik “US-97 Kodu: 15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacaktır.

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak; Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanabilecektir. Ayrıca kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi ise tüm bölgelerde %100 oranında uygulanabilecektir. Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 uygulanacaktır. Bu  yeni değişiklikler için  teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/9917 Sayılı Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş