Vergi Sirküleri 2017/17 : Ar-Ge Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2017/17 : Ar-Ge Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ         : 15.02.2017

SİRKÜLER NO                : 2017/17

AR-GE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

 (Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14/02/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı  üzere, 10/08/2016 tarihlinde yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (kısaca Ar-Ge Yönetmeliği) ile 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yayımlan bu yönetmelikle bazı değişiklikler yapılmış olup yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarının Kapsamı Genişletilmiştir:

  • Personel giderlerine ilişkin olarak önceki Yönetmeliğe göre;  Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemiyordu. Bu cümle yürürlükten kaldırılarak bu harcamaların kapsama dahil edilmesi sağlanmıştır.

  • Genel Giderlere ilişkin olarak; posta, kargo, kurye ve benzeri giderler ile hukuki ve bilimsel danışmanlık hizmetleri Yönetmeliğe eklenerek kapsama dahil edilmiştir. Önceki Yönetmelikte genel giderlerde kapsam dışı bırakılan büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler, kapsama dahil edilmiştir.

Bu maddede belirtilen uygulama esasları 01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

2. Ar-ge Harcamalarının Gelir ve Kurumlar Vergisinde İndirimine ilişkin olarak 5746 Sayılı Kanunun “Diğer Teşvik Unsurları” başlıklı  3/A maddesinin uygulamasına ilişkin esaslar belirlenerek açıklanmıştır. 9/8/2016 Tarihinden itibaren kanunun 3/A maddesi kapsamında başvuracaklara ilişkin Yönetmeliğe 9/A maddesi eklenmiştir. Buna göre uygulamadan yararlanacaklar geçici vergi beyannamelerinin verileceği tarihe kadar Proje başvuru formalarını elektronik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığa gönderebileceklerdir. Ayrıca madde kapsamında projelerin TÜBİTAK’a gönderilmesi ve diğer konularda da açıklamalar yapılmıştır.

Bu madde 14/02/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3. Gelir Stopaj Teşviki uygulamasına ilişkin olarak; önceki yönetmelikte  “Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmeyeceği” belirtilen cümle yönetmelikten çıkarılarak stopaj teşviki kapsamına alınmıştır.

Bu değişiklik 14/02/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4. Yönetmeliğin “Rekabet öncesi işbirliği projelerinin izlenmesi ve destek ödemesi” başlıklı 26 maddesinin (5) nolu fıkrası değiştirilerek; proje ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek ödemeler, proje destek sözleşmesinde ilgili dönem için öngörülen destek tutarının %20’sini geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce teminat karşılığında ön ödeme şeklinde yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu maddede belirtilen uygulama esasları 01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.