Vergi Sirküleri 2017/10 : 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa İlişkin Yapılandırma İhlaline Af Ve Taksit Sürelerinin Uzatılması Konusunda Tebliğ Yayımlanmıştır .

Vergi Sirküleri 2017/10 : 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanununa İlişkin Yapılandırma İhlaline Af Ve Taksit Sürelerinin Uzatılması Konusunda Tebliğ Yayımlanmıştır .

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/10
 

6736 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNA İLİŞKİN YAPILANDIRMA İHLALİNE AF VE TAKSİT SÜRELERİNİN UZATILMASI KONUSUNDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR  

(Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun 5 Seri No’lu Genel Tebliği, 29/01/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 27/1/2017 Tarihinde yayımlanan 6770 Sayılı Torba kanun ile 6736 Sayılı Vergi Barışı Kanunu ihlal edenlere kanun hükümlerinden yeniden yararlandırma imkanı getirilmiş ayrıca taksit ödemelerine ilişkinde 4'er aylık ilave ödeme süresi sağlanmıştı. Konuya ilişkin duyurumuz 27/1/2017 Tarih ve 2017/04 sayılı Sirkülerimiz ile yapılmıştı. Yayımlanan 5 seri No’lu Tebliğ ile özet olarak konu hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

          1.YAPILANDIRMAYI İHLAL EDENLERE YENİ BİR İMKAN GETİRİLMİŞTİR:

 6736 Sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvurusu yaptığı halde, 30 Kasım 2016 da ilk taksit ödemesini kaçıran ( peşin ödeme seçeneğinde peşin ödemeyi kaçıran) mükellefler, bu taksitini geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihinde ödediği takdirde, affı ihlal etmiş sayılmayacak,  aftan yararlanabilecektir.

Bu mükellef aynı zamanda aşağıda açıklanan 4’er aylık taksit sürelerinin uzatılması hükmünden de yararlanacağından 31/5/2017 tarihinde aynı zamanda 2. Taksiti de (2. Taksitin ödeme vadesi 31/1/2017 tarihiydi)  ödemeleri gerekmektedir, aksi taksirde yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir.

          1.1. Hangi Alacaklar Yapılandırma İhlalinden Kurtulabilecektir?

6736 Sayılı Kanun  kapsamında aşağıdaki alacaklar yapılandırma ihlalinden kurtulabilecektir:

  • Kesinleşmiş alacaklar (Kanunun 2 nci maddesi),

  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (Kanunun 3 üncü maddesi),

  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (Kanunun 4 üncü maddesi),

  • 6111 Sayılı Yasa ile yapılandırılan SGK borçları (Kanunun 10 maddesi 9’uncu fıkrası),

Dolayısı ile Matrah ve vergi artırımına ilişkin 5’inci maddesi ile Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmesine ilişkin 6’ıncı maddesi kapsam dışıdır. Zira bu kapsamdaki tutarların ödenmemesi kanun hükümlerini zaten ihlal etmiyordu.

         1.2. Bu Haktan Yararlanmak İçin Başvuru Koşulları Nelerdir?

Yukarıda açıklanan hükümler yaralanmak için ayrıca yazılı bir başvuru şartı aranmamaktadır.

         2. TAKSİT SÜRELERİ 4’ER AY UZATILMIŞTIR:

Taksitlerini düzenli ödeyen mükellef için yapılandırmaya ilişkin tüm taksit sürelerine 4 ay faizsiz süre eklenerek ödeme kolaylığı getirilmiştir. (6736 sayılı kanun madde 11/10-11. Fıkraları hariç, bu fıkralar Orman köyleri ile Tarım Bakanlığına ilişkin alacaklar ile ilgilidir).

Buna göre mevcut ve yeni taksit süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

TAKSİTLER

MEVCUT ÖDEME SÜRELERİ

YENİ ÖDEME SÜRELERİ

2.Taksit

31 Ocak 2017

31 Mayıs 2017 (*)

3. Taksit

31 Mart 2017

31 Temmuz 2017

4. Taksit

31 Mayıs 2017

30 Eylül 2017

5. Taksit

31 Temmuz 2017

30 Kasım 2017

6. Taksit

30 Eylül 2017

31 Ocak 2018

7. Taksit

30 Kasım 2017

31 Mart 2018

8. Taksit

31 Ocak 2018

31 Mayıs 2018

9. Taksit

31 Mart 2018

31 Temmuz 2018

10. Taksit

31 Mayıs 2018

30 Eylül 2018

11. Taksit

31 Temmuz 2018

30 Kasım 2018

12. Taksit

30 Eylül 2018

31 Ocak 2019

 

 

(*) Yapılandırmanın ilk taksitini ödemeyerek ihlal etmiş olan mükellefler, tekrar kanun hükümlerinden yararlanabilmek için 31/5/2017 Tarihinde hem ödenmemiş ilk taksitlerini (geç ödeme zammı ile birlikte) hem de 4 ay ertelenmiş ikinci taksitlerini ödemek durumundadırlar.

         2.1. Hangi Alacaklar İçin Taksit Süreleri 4’er Ay uzamıştır?

6736 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen aşağıdaki borçların taksit süreleri 4'er ay uzatılmıştır.

  • Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci maddesi,

  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (Kanunun 3 üncü maddesi),

  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (Kanunun 4 üncü maddesi),

  • Matrah ve vergi artırımı (Kanunun 5 inci maddesi),

  • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmesi (Kanunun 6 ıncı maddesi)

         2.2. Bu Haktan Yararlanmak İçin Başvuru Koşulları Nelerdir? Herhangi Bir Faiz Alınacak mıdır?

Taksit sürelerinin uzamasına ilişkin ayrıca yazılı bir başvuru şartı aranmamaktadır. Taksit uzamaları re’sen yapılacak olup uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacaktır.

         3.ÖDEME SEÇENEĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR:

6736 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

Düzenleme peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara taksitle ödemeye geçme imkânı tanınmış olup, Kanun kapsamında ödenecek tutarları taksitler halinde ödeme tercihinde bulunanların, bu düzenleme kapsamında taksit sayısını değiştirerek artırmaları mümkün bulunmamaktadır.  

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun 5 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş