Vergi Sirküleri 2017/08 : 6770 Sayılı Torba Kanun İle Belediye Ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Teslimlerinde Kdv İstisnası Geçmişe Yönelik Uygulanabilecektir

Vergi Sirküleri 2017/08 : 6770 Sayılı Torba Kanun İle Belediye Ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Teslimlerinde Kdv İstisnası Geçmişe Yönelik Uygulanabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/08
 

6770 SAYILI TORBA KANUN İLE BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNİN TAŞINMAZ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI GEÇMİŞE YÖNELİK UYGULANABİLECEKTİR

(T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun   27/01/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan Torba kanun ile bazı vergi Kanunlarında  da değişiklikler yapılmıştır.  KDV Kanuna eklenen Geçici 36’ncı madde ile belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri için getirilen katma değer vergisi istisnasının geçmişe yönelik olarak uygulanabilmesi sağlanmaktadır.

Madde ile ayrıca, taşınmaz satışlarına ilişkin olarak belediyeler ve il özel idareleri tarafından beyan edilen ancak Hâzineye Ödenmeyen katma değer vergisinin, bu idarelerden taşınmaz satın alanlara da Hazine tarafından iade edilmemesi düzenlenmiştir. İstisna uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından Tebliğ düzenlemesi yapılabilecektir.

 Söz konusu madde aşağıda yer aldığı gibidir:

Geçici Madde 36- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmaz, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

Taşınmaz satışlarına ilişkin olarak belediyeler ve il özel idarelerince beyan edilen ancak Hâzineye ödenmeyen katma değer vergisi, bu idarelerden taşınmaz satın alanlara da iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun’a  ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş