Vergi Sirküleri 2017/06 : Torba Kanun İle KDV İadesine İlişkin Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 2017/06 : Torba Kanun İle KDV İadesine İlişkin Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/06
 

6770 SAYILI TORBA KANUN İLE KDV İADESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun   27/01/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan Torba kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda KDV iadesine ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.  Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Yapılan değişikliklere göre yatırım teşvik kapsamında yapılan sabit yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için yatırım tutarına göre 6 aylık dönemi izleyen yıl içinde  ya da  indirimle giderilemeyen dönemi izleyen yıl içerisinde iade olunması düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile KDV kanuna geçici 37. Madde eklenerek; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunabilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olup konuya ilişkin Maliye Bakanlığının Tebliğ düzenlemesi yapması beklenmektedir.

2. İndirimli Oranlı İşlemlerde KDV İadesi Yıl İçinde Nakden Yapılabilecektir: KDV Kanunu’nun 29’uncu maddesinde yapılan değişiklikle indirimli oranlı işlemlerde yılı içinde sadece diğer vergi borçlarına mahsuben yapılabilen iade işlemi artık nakden de yapılabilecektir. Konuya ilişkin kanun maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden Tebliğ düzenlemesi ile açıklama yapılması beklenmektedir.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun’a  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş