Vergi Sirküleri 2017/05 : Torba Kanun Kapsamında Kobi Şirket Birleşmelerine Teşvik Getirilmiş Ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2017/05 : Torba Kanun Kapsamında Kobi Şirket Birleşmelerine Teşvik Getirilmiş Ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/05
 

TORBA KANUN KAPSAMINDA KOBİ ŞİRKET BİRLEŞMELERİNE TEŞVİK GETİRİLMİŞ VE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

(T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun   27/01/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan Torba kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) da bazı değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1. KOBİ Şirket Birleşmelerine Teşvik Getirilmiştir:

Torba Kanunun 29. Maddesiyle yapılan değişiklikle KVK’nun  32’nci maddesine eklenen fıkra ile KOBİ şirket birleşmeleri teşvik edilmiştir.  

Buna göre uygulamadan  KVK 19’uncu maddesi kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yararlanabilecektir.

Bu kapsamda birleşen şirketler, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulanabilecektir.

Bu indirim oranını, sektörler, iş kollan, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup Maliye Bakanlığından konuya ilişkin Tebliğ düzenlemesi yapması beklenmektedir.

2. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Bakanlar Kurulunun Yetkisi Genişletilmiştir:

Torba Kanunun 30’uncu maddesi ile KVK geçici 9’uncu madde eklenmiştir. Bu değişiklikle, 2017 takvim yılında gerçekleştirilecek imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, uygulanabilecek indirim oranlarına ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen belirleme yetkisi genişletilmiştir. KVK’nun 32/A  maddesi ikinci fıkrasının (b)  bendinde sırasıyla  “%55”, “%65” ve “%90” oranlarını geçmemek kaydıyla verilen yetki sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” olarak yükseltilmiştir. Yine aynı şekilde ilgili maddenin  (c) bendinde  indirimli kurumlar vergisinin yatırım döneminde kullanılabilmesi için “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” e  yükseltilebilecek şekilde Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Kanunun maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun belirleme yapması beklenmektedir.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun’a  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş