Vergi Sirküleri 2017/02 : Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemime Kademeli Geçiş Yapılacaktır.

Vergi Sirküleri 2017/02 : Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemime Kademeli Geçiş Yapılacaktır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/02
 

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİME KADEMELİ GEÇİŞ YAPILACAKTIR

(2017/9721 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2/1/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, 25.08.2016 tarihinde 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup bu kanuna göre otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi uygulaması özet olarak aşağıdaki gibi olacaktır:

- Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecektir.

- Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının %3’üne  karşılık gelen tutardır.

- Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir.

- Çalışanlardan yapılan kesinti, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılır.

- Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ayrıca Devlet katkısı sağlanır.

- Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir.

Bugün yayımlanan 2017/9721 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik uyarınca uygulamaya kademeli geçiş yapılacaktır. Buna göre sisteme geçiş süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

  1. Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,
  2. Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar  01.04.2017 tarihinden itibaren,
  3. Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,
  4. Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
  5. Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,
  6. Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren,

2017/9721 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e Ulaşmak için tıklayınız.

6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş