SPK Sirküleri 34 : Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)

SPK Sirküleri 34 : Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)


SPK Sirküleri 34 : Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 27.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/34

 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ
(VII-128.6)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30.05.2009 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:61 Tebliğini yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği" (Tebliğ) 27.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ düzenlemesi ile;

1. Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, yatırım fonu kurucularının bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmesine ve bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının, denetimini yaptıkları şirketlere elektronik ortamda iletilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

2. Söz konusu kurumların elektronik ortamda göndermeleri gereken bilgilerde 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlanan elektronik imza kullanılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Elektronik İmza Kanunu'nda güvenli elektronik imza ile;

 

Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,

imza kastedilmektedir.

 

3. Bildirim yükümlüsü şirketler ile bağımsız denetim kuruluşlarına, en az 2 kişi için geçerli elektronik sertifika bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.

4. Bildirim yükümlüsü şirketler ile bağımsız denetim kuruluşları, yeni elektronik sertifikanın kullanıma açılması ve elektronik sertifika iptal işlemleri tamamlandığında, konuya ilişkin olarak derhal KAP işleticisine bilgi vermesi ön görülmüştür.

 

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

  

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.