SPK Sirküleri 30 :Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna ve Notlandırılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.5)

SPK Sirküleri 30 :Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna ve Notlandırılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.5)


SPK Sirküleri 30 :Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna ve Notlandırılmasına İlişkin Tebliğ (VII-128.5)

SPK SİRKÜLERİ

 

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 17.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/30

 

Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna ve Notlandırılmasına İlişkin Tebliğ

(VII-128.5)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) 17.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yeni Tebliğ düzenlemesi ile;

 

  1. Bireysel portföylerin ve temelde yatırım fonlarının performanslarının ölçümüne, elde edilen sonuçların kamuoyuna duyurulmasına, performansa dayalı yönetim ücreti alınmasında uyulacak esaslar düzenlenmiştir.
  2. Portföyler için getiri oranı, nispi getiri oranı, karşılaştırma ölçütü, eşik değer, kavramlarının tanımı yapılmış, ayrıca zaman ağırlıklı getiri ve para ağırlıklı getiri yöntemi ile portföy yönetim ücretinin tahakkuk ettirilebilmesi için, yüksek iz değerinin hesaplanma şekli verilmiştir.
  3. Bireysel portföyler ve kolektif yatırım kuruluşları için sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe portföylerin günlük olarak değerleneceği belirtilmiştir.
  4. Kolektif yatırım kuruluşlarında performansa dayalı portföy yönetim ücretinin tahakkuk ettirilebilmesi için şartlar belirlenmiş ve performansa dayalı portföy yönetim ücreti oranının üst limiti %20 olarak sınırlanmıştır.
  5. Performans sunumuna ilişkin raporlarda yer alacak asgari hususlar belirlenerek, kamuya ilan edilecek performans sunumlarının son 5 yıl için Ocak-Aralık dönemini kapsayan yıl bazında yapılacağı, cari yıl içindeki performans sunumlarının ise aylık dönemler itibarıyla yapılabileceği düzenlenmiştir.
  6. Performans sunumuna ilişkin ilan ve reklamlarda, ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak yatırımcıyı yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılamayacağı, kolektif yatırım kuruluşları ile yetkili kurum hakkında "en iyi", "en güvenilir", "en sağlam" ve buna benzer subjektif ve abartılı bir imaj yaratmaya yönelik ifadelere yer verilmeyeceği belirtilmiştir.
  7. Kolektif yatırım kuruluşlarının notlandırmasını ve sıralanmasını yapacak olanların öncelikle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini başvuruda bulunması zorunlu tutulmuş, notlandırma ve sıralama faaliyetine ilişkin ücret kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünden karşılanamayacağı ve notlandırma ve sıralama faaliyetini gerçekleştirenler ile kolektif yatırım kuruluşu, kolektif yatırım kuruluşunun kurucusu veya yöneticisi arasında sermaye, yönetim ve denetim açısından herhangi bir ilişkinin olmaması gerektiği hükme bağlanmıştır.
  8. Performans sunumlarında yer alan bilgilerin doğruluğu ile sunumların Tebliğe uygunluğundan sunum raporlarını hazırlayan kurum sorumlu olmakla birlikte SPK, kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin sunumların Tebliğe uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca tespitini isteyebileceği düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.