SPK Sirküleri 15 : Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)

SPK Sirküleri 15 : Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)


SPK Sirküleri 15 : Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 05.07.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2013/15

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarihli Seri:III, No:19 Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ni yürürlükten kaldıran ve inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen gayrimenkul sertifikalarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen, VII-128.2 sayılı "Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği" (Tebliğ) 05.07.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ düzenlemesi ile;

 

  • Gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsilen eden, eşit nominal değerde gayrimenkul sertifikaları ihraç edilebilecektir.
  • Halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere halka arz edilmeksizin ihraç edilebilecek olan gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmeleri zorunlu tutulmuştur.
  • Gayrimenkul sertifikaları, izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde, ihraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis edilerek bağımsız bölümün teslim edilmesini içeren "asli edim" yada izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılarak satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine payları ile orantılı olarak dağıtılmasını içeren "tali edim" şeklinde çıkarılabilecektir.
  • Arsa sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler gayrimenkul sertifikası ihraç edebilecektir. Ancak TOKİ ve İller Bankası A.Ş. tarafından veya bunlara ait arsalar üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projelerinin finansmanı için yükleniciler tarafından ihraç edilecekler hariç, gayrimenkul sertifikaları halka arzlarında asli ve tali edimlerin yerine getirilmesi için banka garantisi zorunluluğu bulunmaktadır.
  • İhraçcılar tarafından gerçekleştirilmek istenen bir gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bölümlerin değerleme raporuna göre belirlenmiş satış değerlerinin en fazla %50'si oranındaki kısmı gayrimenkul sertifikası ihracına konu olabilecektir. Banka garantili ihraçlarda bu sınırlama uygulanmayacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİ

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.