SPK Sirküleri 2020/02: Sermaye Piyasası Kurumlarının Yurtdışı Yerleşiklerle Yaptıkları Para Swapı, Forward, Opsiyon Ve Diğer Türev İşlemleri

SPK Sirküleri 2020/02: Sermaye Piyasası Kurumlarının Yurtdışı Yerleşiklerle Yaptıkları Para Swapı, Forward, Opsiyon Ve Diğer Türev İşlemleri

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :13.04.2020

SİRKÜLER NO : 2020/02

 

SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ YURTDIŞI YERLEŞİKLERLE YAPTIKLARI

PARA SWAPI, FORWARD, OPSİYON VE DİĞER TÜREV İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2020 tarihli 2020/24 numaralı haftalık bülteninde COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla;

1) Sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının ilgili sermaye yeterliliği düzenlemeleri uyarınca bir önceki ay sonu itibarıyla hazırlanmış sermaye yeterliliği tablolarında yer alan özsermaye tutarlarının %1’i ile sınırlandırılmasına, söz konusu oranın günlük olarak takip edilmesine, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurulun yazılı onayının alınmasına,

2) Sermaye piyasası kurumlarının yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, (1) no’lu bentte belirtilen şekilde hesaplanan özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde

- vadesine 7 gün kalan işlemler için %1’i,

- vadesine 30 gün kalan işlemler için %2’yi

- vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10’u

geçmemesine, her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenmesi veyavadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurulun yazılı onayının alınmasına,

karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili haftalık bültenine ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.