SPK Sirküleri 01: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği

SPK Sirküleri 01: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :03.10.2019

SİRKÜLER NO : 2019/01

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.1)

Bu Tebliğin amacı paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Ayrıca herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Bu Tebliğ yayımı (03.10.2019) tarihinde yürürlüğe girmiş olup Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütmektedir.

Paya dayalı kitle fonlaması tebliğine ulaşma için tıklayınız

Paya dayalı kitle fonlaması tebliğ ekine ulaşma için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.