SPK Sirküleri 2016/04 : Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Değişikliği (III-52.3.b)

SPK Sirküleri 2016/04 : Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Değişikliği (III-52.3.b)

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.11.2016

SİRKÜLER NO : 2016/04

 

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ

(III-52.3.b)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklik yapan III-52.3.b sayılı Tebliğ (Tebliğ) 30.11.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Tebliğ düzenlemesi ile; madde 13’de yer alan fon kurucusu ve portföy yöneticisi, fon portföyünün yönetimine ilişkin olarak; “Hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler” şeklindeki düzenlemeye istisna getirilmiştir. Buna göre, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsamındaki bağımsız bölümler, inşaatın tamamlanma oranına bakılmaksızın, fon portföyüne dahil edilebilecektir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.