SPK Sirküleri 2016/01: Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerinde Değişiklik

SPK Sirküleri 2016/01: Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerinde Değişiklik


SPK Sirküleri 2016/01: Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğlerinde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 18.01.2016

SİRKÜLER NO : 2016/01

YATIRIM HİZMETLERİ VE YATIRIM KURULUŞLARI TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK

(III-37.1a ve III-39.1a) 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde ve III.39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’inde değişiklik yapan III-37.1a ile III-39.1a sayılı Tebliğler 14.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik ile;

Yatırım ve Kalkınma bankalarının mevcut aracı kurumlarından birini devir ya da satın almaları kaydıyla, Borsa İstanbul’da pay piyasasında işlem yapabilmelerine imkan tanınmıştır.
İşlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetinin faaliyetinde, yatırımcının piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğraması halinde, söz konusu zararın genel müşteriden ve talebe dayalı profesyonel müşteriden talep edilemeyeceği düzenlenmiştir.
Kaldıraç oranlarını düşürülmüştür. 20.000 TL ve altında işlem yapan yatırımcı için pek çok paritede kaldıraç oranını yarıya indirilmiştir. ABD doları, euro ve altın işlemlerinde kaldıraç oranı azami 50:1, bunlar dışındaki varlıklarda azami 25:1 olarak belirlenmiştir. Yani teminat tutarı 20.000 TL altında olan yatırımcılar 1 lirayla en fazla 25 liralık işlem yapabilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.
Müşterilere kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak hesap açılışı öncesi, asgari unsurları Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından belirlenecek ve gerçek zamanlı fiyatlar üzerinden çalışacak bir deneme hesabı üzerinden işlem yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece; deneme hesabının gerçek zamanlı fiyatlar üzerinden, müşterinin deneme hesabını asgari 6 iş günü süreyle çalıştırarak toplamda asgari 50 adet işlem yapması zorunlu hale getirilmiştir.
Çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla kaldıraçlı alım satım hizmeti sunulan müşterilere, bu işlemlerle sınırlı olmak üzere bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi yasaklanmıştır.
Hesap açılışı sırasında genel müşterilerden, kaldıraçlı alım satım işlemlerinin riskli olduğu ve teminatlarının tamamını kaybedebilecekleri vb. hususlarda bilgi sahibi olduklarına dair ayrı bir yazılı beyan alınması zorunluluğu getirilmiştir.
Müşterilere yatırım kuruluşları tarafından her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkanların sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında değerlendirilmiştir.
Aracı kurumlar tarafından portföy aracılığı veya işlem aracılığı faaliyetleri kapsamında tezgahüstü türev işlemlerde kullanılan elektronik işlem platformları ve bu platformlarda kullanılan her türlü program, modül ve eklenti ile bunların çalışma ve kullanım esaslarının Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine yapılması gereken yükümlülüklere uygun davranılıp davranılmadığının tespiti amacıyla yılda en az iki defa aracı kurumlardan habersiz olacak şekilde bağımsız denetim yapılması öngörülmüştür.

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik ile;

Aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin her türlü ortam üzerinden ve her türlü araç yoluyla yapacakları yayın, ilan, reklam ve duyuruda uymaları gereken usul ve esaslar ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Reklamlara ciddi şekilde kısıtlama getirmiştir. Yatırımcıların bilgilendirilmesine önem verici ve riskler konusunda duyarlı olmaya yönlendiren düzenlemeler yapılmıştır.
Aracı kurumların tüm reklamlarda, duyurularda, SMS'lerde riskleri açıklaması, bir önceki 3 aylık dönemde kaç müşterinin işlem yaptığını, pozisyon olarak bunların yüzde kaçının artıda, yüzde kaçı ekside olduğunu vb. konuları yatırımcılarla paylaşması gereken düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu;

“Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” metni için tıklayınız .

“Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” metni için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.