SPK Sirküleri 02: Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ve Borçlanma Aracı İhraç Eden Şirketlerin Finansal Tablolarının Kamuya Duyurulmasına İlişkin Spk İlke Kararı

SPK Sirküleri 02: Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ve Borçlanma Aracı İhraç Eden Şirketlerin Finansal Tablolarının Kamuya Duyurulmasına İlişkin Spk İlke Kararı

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.03.2015
SİRKÜLER NUMARASI : 2015/02 

Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ve Borçlanma Aracı İhraç Eden Şirketlerin Finansal Tablolarının Kamuya Duyurulmasına İlişkin Spk İlke Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 27.02.2015 tarihli toplantısında şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve borçlanma aracı ihraç eden şirketlerin finansal tablolarının kamuya duyurulmasına ilişkin ilke kararı almıştır.

Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi İlke Kararı;

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi uyarınca şirketlerde tam zamanlı yönetici olarak çalışması gereken" yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ile ilgili ilgili olarak alınan İlke Kararı ile;

Gerekli lisans şartını sağlayan bir kişinin;

a) Aynı şirketler grubu içerisinde yer almak kaydıyla, Tebliğ uyarınca belirlenen ikinci grupta yer alan en fazla 5 şirkette veya,

b) Aynı şirketler grubu içerisinde yer alma şartı aranmaksızın, Tebliğ uyarınca belirlenen üçüncü grupta yer alan en fazla 5 şirkette yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilmesi şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

Böylece üçüncü grupta yer alan şirketler açısından yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticiliği için dışarıdan hizmet alınmasının önü açılmıştır.

Borçlanma Aracı İhraç Eden Şirketlerin Finansal Tablolarının Kamuya Duyurulması İlke Kararı;

II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 12'inci ve 14'üncü maddeleri uyarınca halka kapalı şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçları (tahviller) nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanması gereken finansal raporların ilanına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili ilgili olarak alınan İlke Kararı ile;

a) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan işletmelerin, yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmamak kaydıyla, kendileri tarafından belirlenecek ve ihraç belgesinde yer verilecek bir yöntem dahilinde yatırımcıların finansal raporlara erişimini sağlayabilmelerine,

b) Belirlenen yöntemin güven ve açıklık içinde uygulanmasından işletme ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre işletmenin yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olmasına,

c) 27.02.2015 tarihinden önce halka arz edilmeksizin yapılan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgeleri Kurulca onaylanan halka açık olmayan şirketlerce yukarıda belirtilen uygulamanın tercih edilmesi halinde, yatırımcıların tamamının talep edecekleri vasıta ile finansal raporların kendilerine sunulacağı yönünde bahse konu şirketlerce SPK'ya taahhüt verilmesinin ve yatırımcıların finansal raporlara erişim esaslarına ilişkin bilgilerin,

  • Pay dışındaki sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerce KAP vasıtasıyla kamuya açıklanmasının,
  • Tahvilleri bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen işletmelerce ise SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde SPK'ya bildirilmesinin zorunlu tutulmasına,

karar verilmiştir.

Bu bağlamda ilke kararında belirlenen yöntemin seçilmesi halinde, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı çıkaran şirketlerin finansal raporlarının KAP'ta yayımlanma zorunluluğu ortadan kalmıştır.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş