KGK Sirkuleri 2014/01 : Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Kararı TASLAĞI yayımlanmıştır

KGK Sirkuleri 2014/01 : Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Kararı TASLAĞI yayımlanmıştır


KGK Sirkuleri 2014/01 : Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul Kararı TASLAĞI yayımlanmıştır
KGK SİRKÜLERİ

KGK SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2014

KGK SİRKÜLER NO : 2014/01

 

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU TASLAĞI YAYIMLANMIŞTIR


26/08/2014 tarihli Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kararı doğrultusunda Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini uygulayan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğu ile karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde;

Bağımsız denetime konu olacak finansal tablolar,
Reeskont işlemi,
Kıdem tazminatı yükümlülüğü,
Amortisman ve itfa payı,
Değer düşüklüğü,
Konsolide finansal tabloların hazırlanması ve konsolidasyon işlemler,

konularında düzenleme yapan TASLAK, KGK tarafından 19.12.2014 tarihinde kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin Şirketimiz ile paylaşabileceğiniz gibi doğrudan muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr mail adresine de gönderebilirsiniz.

Söz konusu TASLAK karar metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.