Hukuk Sirküleri 2015/02: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirküleri 2015/02: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirküleri 2015/02: Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmıştır

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02/03/2015
SİRKÜLER NUMARASI : 2015/02 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK
GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 28.02.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sitemi Hakkında Tebliğin 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan "daha kısa" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya daha uzun" ibaresi eklenmiştir.

Bu itibarla; Şirketler, kendilerinin kuracakları Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin; Tebliğ, Yönetmelik ve Kanun hükümlerine uygunluğunu tespit ettirmek üzere yetkilendirilmiş şirketlerden alacakları "Teknik  Raporları", Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara göre üç yılda bir yenileyeceklerdir. Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, bu Teknik Raporun daha kısa veya daha uzun bir sürede de alınmasını isteyebilecektir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sitemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ulaşmak için Tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.