Hukuk Sirküleri 16: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirküleri 16: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır


Hukuk Sirküleri 16: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır
HUKUK SİRKÜLERİ

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 23.09.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/16

 

 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır


"Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrası değiştirilerek, Şirketler Topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHS'lerden (Hizmet Sağlayıcı) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler. Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri, MTHS (Hizmet Sağlayıcı) yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan topluluk şirketi kendi internet sitesini açmış sayılır. Şirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğü ile ilgili destek hizmeti sağlayan şirketin, topluluktan ayrılması halinde bu hizmeti sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS (Hizmet Sağlayıcı) yetkisine sahip olması zorunludur.

Aynı Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Şirketlerin ve MTHS'lerin; (Hizmet Sağlayıcı) internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının Kanuna ve Yönetmeliğe uygunluğunun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na tespit ettirmekle ve sözkonusu kurum tarafından düzenlenen Teknik Raporu, Bakanlığa vermekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir. İnternet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketler, Teknik Rapor ile ilgili yükümlülüklerini internet sitelerini açtıkları veya var olan internet sitelerini bu amaca özgüledikleri tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine getirirler. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, şirketlere talepleri üzerine Bakanlıkça ek süre verilebilir. Düzenlendiği tarih dikkate alınarak teknik rapor, hizmet sağlayıcılar tarafından üç yılda, internet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerce ise beş yılda bir yenilenir.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile ilgili Sirkülerimiz için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.