Hukuk Sirkuleri 14 : Ortağın Şirketten Çıkarılma Sebepleri İle İlgili Ana Sözleşme Tadiller

Hukuk Sirkuleri 14 : Ortağın Şirketten Çıkarılma Sebepleri İle İlgili Ana Sözleşme Tadiller


Hukuk Sirkuleri 14 : Ortağın Şirketten Çıkarılma Sebepleri İle İlgili Ana Sözleşme Tadiller

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 02.08.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/14

 

ORTAĞIN ŞİRKETTEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ İLE İLGİLİ ANA SÖZLEŞME TADİLLER

 

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

02 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiş olup, 52.maddesi ile "Ortağın Şirketten Çıkarılma Sebepleri ile İlgili Ana Sözleşme Tadilleri" hususunda düzenleme yapılmış olup, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 621. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

"(3) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür."

 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.