Hukuk Sirküleri 09 : Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Hukuk Sirküleri 09 : Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı


Hukuk Sirküleri 09 : Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı
HUKUK SİRKÜLERİ
HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2013
HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/09

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI


Yatırım kuruluşlarının 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 39 ve 128 inci maddeleri uyarınca faaliyet izni almalarına ilişkin esasları, 45 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 37 nci maddede sayılan yatırım hizmet ve faaliyetleri ile 38 inci maddede sayılan yan hizmetler ve bunların sunumu sırasında uyulacak ilke ve esasları düzenleyen "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Taslağı hazırlanmıştır.

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı'na ulaşmak için tıklayınız


Bilgilerinize,
Saygılarımızla.


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.