Hukuk Sirküleri 04 : Anonim Şirketler Yönetim Kurullarınca Hazırlanacak İç Yönergelerin Onaya Sunulması Zorunluluğu Hakkında

Hukuk Sirküleri 04 : Anonim Şirketler Yönetim Kurullarınca Hazırlanacak İç Yönergelerin Onaya Sunulması Zorunluluğu Hakkında


Hukuk Sirküleri 04 : Anonim Şirketler Yönetim Kurullarınca Hazırlanacak İç Yönergelerin Onaya Sunulması Zorunluluğu Hakkında

 

HUKUK SİRKÜLERİ

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 21.02.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/04-REVİZE

 

 

2013 Yılında Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantılarında;

Anonim Şirketler Yönetim Kurullarınca Hazırlanacak İç Yönergelerin

Onaya Sunulması Zorunluluğu Hakkında

 

 

28.11.2012 tarihli, 2012/64 sayılı Sirkülerimizde yer alan ve 28.11.2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan; “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında” Yönetmeliğin; “İç Yönergenin Hazırlanması” başlıklı Geçici 2’nci maddesine göre; Anonim Şirket Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usullerini düzenleyen iç yönergenin, yönetim kurulunca hazırlanarak, ekte yer alan örneğe uygun olarak, en geç 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

 

Anonim Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerinin düzenlendiği “İç Yönerge”’de başlıklar halinde aşağıdaki hususlar yer alacaktır:

 

· Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 · Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

 

- Uygulanacak Hükümler

- Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

- Toplantının Açılması

- Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

- Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

- Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

- Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

- Toplantıda Söz alma

- Oylama ve Oy Kullanma Usulü

- Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

- Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

- Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

- Çeşitli Hükümler

- Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

- İş Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

- İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

- İç Yönergenin Yürürlülüğü

 

İç Yönerge; Genel Kurulun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulacak olup tescil ve ilan edilecektir.

Toplantılarda, İç Yönerge’de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilecektir.

 

İç Yönerge Örneği için Tıklayınız.

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında” Yönetmeliğe ulaşmak için Tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.