Hukuk Sirküleri 2014/10: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun' nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller Karşılığında 2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Hukuk Sirküleri 2014/10: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun' nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller Karşılığında 2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları


Hukuk Sirküleri 2014/10: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun' nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller Karşılığında 2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 15.12.2014

HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/10

 

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA KABAHAT OLARAK TANIMLANAN FİİLLER KARŞILIĞINDA

2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

 

1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun; 38'inci maddesinin birinci fıkrasında, 51'inci maddesinin ikinci fıkrasında, 562'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılarak uygulanmaktadır.

 

15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 441 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre; 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu oran esas alınarak 1/1/2015-31/12/2015 döneminde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.