Hukuk Sirküleri 2014/09 : Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

Hukuk Sirküleri 2014/09 : Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 28.11.2014

HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/09

 

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Ön Ödemeli Konut Satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen "Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik" 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.

 

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan Satış Vaadi Sözleşmesiyle kurulması gerekmektedir.

 

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce, Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlar hakkında düzenenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur.

 

Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden Cayma hakkına sahiptir.

Ön Ödemeli konut satışlarında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Ancak, sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez.

 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.