Hukuk Sirküleri 2014/02 : 14.02.2014 Tairihine Kadar Sermayelerini Asgari Tutarlara Yükseltmeyen Anonim ve Limited Şirketler İnfisah Etmiş Sayılacaklardır

Hukuk Sirküleri 2014/02 : 14.02.2014 Tairihine Kadar Sermayelerini Asgari Tutarlara Yükseltmeyen Anonim ve Limited Şirketler İnfisah Etmiş Sayılacaklardır

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 31.01.2014
HUKUK SİRKÜLER NO : 2014/02

14.02.2014 TARİHİNE KADAR SERMAYELERİNİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMEYEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER  İNFİSAH ETMİŞ SAYILACAKLARDIR

Anonim ve Limited Şirketler sermayelerini, 14.02.2014 günü akşamına kadar  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Ve Limited Şirketler bakımından öngörülen asgari sermaye tutarlarına yükseltmekle yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 332. maddesinde Anonim Şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı 50.000-TL ve Türk Ticaret Kanunu'nun 580. maddesinde Limited Şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı 10.000-TL'dir.

Mevcut sermayeleri bu rakamların altında olan şirketlerin, 14 Şubat 2014 akşamına kadar tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğüne, harçları ödenerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

Şirket sermayesinin,  Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen asgari tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda, toplantı nisabı aranmayacak olup kararlar, toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacaktır. (Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun md. 20)

Mevcut sermayeleri bu rakamların altın da olan Anonim ve Limited Şirketlerin, 14.02.2014tarihine kadar sermaye artırım kararı alarak Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat etmemeleri halinde,  T.T.K. geçici 7. madde kapsamına dahil edilerek infisah etmiş sayılacakları önemle hatırlatılmaktadır.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.