Sirküler 08 : İcra Ve İflas Kanununda Değişiklikler Yapan Kanun Yayımlandı

Sirküler 08 : İcra Ve İflas Kanununda Değişiklikler Yapan Kanun Yayımlandı

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ : 19.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/08

 

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KANUN YAYIMLANDI

Yayımlanan 7327 Sayılı Kanun ile 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanununa getirilen değişiklikler şöyledir:

  • İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden biri yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, biri ise hukukçu olacak şekilde seçilecek. Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılabilecek.
  • Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.
  • Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyorsa veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek.
  • Geçici mühlet kararından sonra kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere komiserin izniyle akdedilmiş borçlar temerrüt hâlinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilecek ve 206. madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenecek.

19.6.2021 tarih, 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7327 sayılı kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.