Hukuk Sirküler 02 : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmıştır

Hukuk Sirküler 02 : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmıştır

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.07.2020

SİRKÜLER NO : 2020/02

 

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

28/07/2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Kanun neler getiriyor?

  • E-Duruşma uygulamasının mevzuat altyapısı güçlendirildi. Daha önce tarafların rızası ile uygulanan e-duruşma, artık taraflardan birinin talebi ve hakimin kararıyla gerçekleşebilecek. Düzenleme ile tanık, bilirkişi veya uzman ses ve görüntü nakli yoluyla bulundukları yerden dinlenebilecek.
  • Yargılamaların tebligattan kaynaklı uzaması ortadan kaldırıldı. Sözlü yargılama ve hüküm duruşması için taraflara zorunlu olan tebligat, tahkikat aşamasına çekilerek yargılamanın uzaması önlenmektedir.
  • Ticaret mahkemelerinde yargılama hızlandırılıyor. Basit yargılama usulündeki parasal sınır yüz bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirası’na çıkartılarak ticari davaların daha hızlı sonuçlandırılması amaçlanıyor. Yine ticaret mahkemelerinde tek hakimle görülebilen dava ve işlerin parasal sınırı üç yüz bin Türk Lirası’ndan beş yüz bin Türk Lirası’na çıkartılmaktadır.
  • Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü hızlandırılıyor. Tüketici hakem heyetinin görev alanı dışında kalan ve doğrudan tüketici mahkemelerinde açılan davalarda “arabuluculuk” dava şartı olarak zorunlu hale getirildi. Böylelikle yıllık açılan yaklaşık 50 bin dosya zorunlu arabuluculuk kapsamına alınarak dosyaların daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.
  • Engelli vatandaşların senet niteliğinde belge düzenleyebilmeleri kolaylaştırıldı. Engellilerin ya da okuma-yazma bildiği halde herhangi bir sebepten imza atamayanların mühür ya da parmak izi gibi yöntemlerle düzenledikleri belgeleri masrafsız bir şekilde noterden onaylatarak senet niteliği kazandırabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.
  • Kadastro mahkemelerinin kararlarıyla ilgili kanun yolu genişletiliyor. Mülkiyetin ilk elden belirlendiği kadastro mahkemelerinin verdiği kararlar miktar ve değerine bakılmaksızın istinaf ve temyiz kanun yolu incelemesine açıldı.
  • Sigorta tazminat alacaklarının takibi artık yalnızca kişinin kendisi veya avukatı tarafından yapılabilecek. Ehil olmayan kişiler sigorta tazminatı alacağını takip ederek vatandaşı mağdur edemeyecekler.
  • Hukuk yargılamalarında hakim gerekirse kişilerin özel hayatının gizliliğinin veya ticari sırlarının korunması gibi kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde gizlilik kararı verebilecek.
  • Ön inceleme duruşmasına mazeretsiz katılmayan tarafın rızası aranmaksızın iddia ve savunmanın değiştirilebilmesine ilişkin usul kaldırıldı.
  • Tarafların davaya konu olan delil ve belgeleri ön inceleme duruşmasından önce mahkemeye sunmaları zorunlu hale getirilerek tahkikat aşamasına daha erken geçilebilmesi ve yargılama sürecinin kısaltılması amaçlanmaktadır.

Yargı Reformu’nun 3. paketi olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 65 maddeden oluşmakta olup yasa ile hukuk yargılamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, makul sürede sonuçlandırlması ve yargısal işleyişin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

28/07/2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunulur.