Pratik Bilgiler

A+ A-

Reeskont ve Avans Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi

Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı

Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı

29.12.2011

%17

% 17,75

19.06.2012

%16

%16,50

20.12.2012

%13,50

%13,75

21.06.2013

%9,50

%11

27.12.2013

%10,25

%11,75

14.12.2014

%9

%10,5

31.12.2016

%8,75

%9,75

29.06.2018

%18,50

%19,50